Xin giấy phép nhập khẩu tiền chất

Ngày 18/04/2017 11:02:19

1. Khai báo hóa chất:

 

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư06/2015/TT-BCT ngày 23/04/2015 của Bộ Công thương quy định:

 

“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công thương quy định về khai báo hóa chất.

 

3. Không áp dụng xác nhận khai báo hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân mua hóa chất trong lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức,cá nhân đã được cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp; các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất bảng 1, 2, 3”.

 

Theo quy định trên, trường hợp công ty mua hóa chất trong lãnh thổ Việt Nam thì không phải khai báo hóa chất.

 

2. Giấy phép nhập khẩu tiền chất:

 

- Căn cứ điểm khoản 1 phần II Thông tư 01/2006/TT-BCN ngày 11/04/2006 của Bộ Công nghiệp quy định:

 

“Việc xuất khẩu, nhập khẩu những hoá chất là tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp thuộc Phụ lục số 1 thực hiện theo Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp đã ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Bộ Công nghiệp và các quy định tại Thông tư này.”

 

- Căn cứ khoản 1 Điều 8 Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định:

 

“Doanh nghiệp có đủ điều kiện quy định tại Điều 6 Quy chế này và có đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu,được Bộ Công nghiệp cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất”.

 

Do đó, trường hợp công ty nhập khẩu tiền chất sử dụng trong công nghiệp thì công ty phải có giấy phép nhập khẩu tiền chất của Bộ Công Thương theo như quy định trên.

 

Quý khách muốn có thêm thông tin về giấy phép và hợp đồng xuất khẩu download tại đây

 

Tham khảo thêm:

 

khai báo hóa chất

 

- Xin giấy phép nhập khẩu

Tin liên quan

0

Online

0

Trong ngày

0

Trong tháng

339

Truy cập