Xin giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh

Ngày 08/05/2020 08:05:52

Để đủ điều kiện đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần xin giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế theo quy định về điều kiện kinh doanh do Pháp luật Việt Nam ban hành.

 

Doanh nghiệp cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất hạn chế trước khi thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần xin giấy phép sản xuất kinh doanh hoá chất trước khi thành lập doanh nghiệp

 

Ngành công nghiệp hóa chất là một ngành vô cùng quan trọng cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác như phân bón, cao su thông dụng và chuyên dụng, các hóa chất cơ bản, công nghiệp hóa dầu, hóa chất tiêu dùng,… nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa và yêu cầu hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.

 

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hóa chất E-Chem là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thủ tục, hồ sơ xin cấp phép các loại Giấy phép liên quan tới hóa chất sau đây sẽ tư vấn cho các bạn những thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện và giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế như sau:

 

Những thông tin cần biết khi xin giấy phép kinh doanh hoá chất hạn chế

Trước khi xin giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, E-chem xin tư vấn tới các doanh nghiệp những vấn đề cần quan tâm như sau:

 

Cơ sở pháp lý về sản xuất, kinh doanh hóa chất

Việc xin giấy phép kinh doanh hoá chất hạn chế sẽ căn cứ vào pháp lý:

- Luật Hóa Chất 06/2007/QH12: Tại đây

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP (xem link phía trên).

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP: Tại đây

- Thông tư 32/2017/TT-BCT:

(Tải file đính kèm tại:  Tại đây).

- Thông tư 08/2018/TT-BCT.

- VBHN 09/2020/VBHN-BCT.

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP: Tại đây

+ Địa điểm, diện tích kho chứa đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

+ Có cửa hàng, địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ theo quy định của Pháp luật.

+ Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất và phương tiện vận chuyển phải bảo đảm chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của Pháp luật.

+ Có kho chứa hoặc hợp đồng thuê kho chứa hóa chất, sử dụng kho chứa của tổ chức, cá nhân mua/bán hóa chất đáp ứng điều kiện về bảo quản hóa chất.

+ Người phụ trách an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất.

+ Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP: Tại đây

 

Điều kiện xin giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế

- Là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã được thành lập theo quy định Pháp luật và có ngành nghề kinh doanh hóa chất hoặc liên quan đến hóa chất.

- Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng theo yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

 

Xin giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế đòi hỏi rất nhiều hồ sơ, thủ tục khá phức tạp

Xin giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế đòi hỏi rất nhiều hồ sơ, thủ tục khá phức tạp

 

 

Hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất gồm những gì?

 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định 113/2017/NĐ-CP; mẫu 01a Phụ lục 01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT).

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hợp tác xã hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

3. Bản kê khai từng địa điểm kinh doanh.

4. Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

5. Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền.

6. Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo đủ điều kiện an toàn về PCCC.

7. Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh. Nội dung bản vẽ cần đảm bảo thông tin:

- Vị trí kho chứa.

- Khu vực chứa hóa chất.

- Diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất.

- Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất xây dựng kho chứa (hoặc hợp đồng cho thuê).

8. Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất.

9. Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về hóa chất.

10. Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

11. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

 

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế

 

1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định 113/2017/NĐ-CP; mẫu 01d Phụ lục 01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT).

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hợp tác xã hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

3. Bản kê khai từng địa điểm kinh doanh.

4. Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

5. Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền.

6. Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo đủ điều kiện an toàn về PCCC.

7. Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh. Nội dung bản vẽ cần đảm bảo thông tin:

- Vị trí kho chứa.

- Khu vực chứa hóa chất.

- Diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất.

- Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất xây dựng kho chứa (hoặc hợp đồng cho thuê).

8. Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất.

9. Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về hóa chất.

10. Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

11. Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

12. Bản giải trình kinh doanh hóa chất hạn chế trong lĩnh vực công nghiệp

 

 Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất hạn chế mất rất nhiều thời gian của doanh nghiệp

Xin giấy kinh doanh lưu hành hóa chất mất rất nhiều thời gian của doanh nghiệp

 

Thông thường, việc chuẩn bị hồ sơ và thủ tục khá rắc rối và mất nhiều thời gian. Doanh nghiệp muốn xin giấy phép chứng nhận đủ điều kiện hay giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế đều mất nhiều thời gian và kinh phí để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và rất nhiều trường hợp doanh nghiệp cung cấp thiếu hồ sơ, không đúng giấy phép cần thiết dẫn đến kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

 

Vì vậy, khi chuẩn bị xin giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất hạn chế hay giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với E-chem để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được hỗ trợ tư vấn, Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 078.336.5555 - Mr.Thắng

 
 
Tin liên quan

4

Online

59

Trong ngày

9097

Trong tháng

70514

Truy cập