Văn bản pháp luật về Phân bón

Ngày 01/04/2020 01:13:26

Dưới đây là danh mục các văn bản pháp luật mới nhất về lĩnh vực phân bón. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc download về làm tài liệu tham khảo

 

Số hiệu

 

Tên văn bản

Ngày ban hành

Download

     
     
108/2107/NĐ-CP 

 

Nghị Định về Quản lý phân bón 

20/9/2017

NĐ 108/2107/NĐ-CP 

     
     
 115/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hóa chất, Phân bón và Vật liệu nổ công nghiệp08/7/2016Nghị định 115/2016/NĐ-CP
     
     
41/2014/TT-BNNPTNT 

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 202/2013/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

13/11/2014 Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT 
     
     

29/2014/TT-BCT

 

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

30/9/2014 Thông tư 29/2014/TT-BCT
     
     

202/2013/NĐ-CP

 

Nghị định về quản lý phân bón 

 27/11/2013

Nghị định 202/2013/NĐ-CP

         
     
163/2013/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hóa chất, Phân bón và Vật liệu nổ công nghiệp12/11/2013Nghị định 163//2013/NĐ-CP
     
     

 

dichvucongonline.com.vn

 

 

 

 
Tin liên quan

1

Online

48

Trong ngày

9087

Trong tháng

70503

Truy cập