VBPL trong lĩnh vực Hóa chất

Ngày 01/04/2020 01:13:38

 

Dưới đây là các văn bản pháp luật trong lĩnh vực hóa chất. Các bạn có thể tra cứu hoặc download về làm tài liệu tham khảo. (Cập nhật ngày 01/6/2018)

 

 Số hiệu

 

Tên văn bản

Ngày ban hành

Download

     
32/2017/TT-BCT  Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất28/12/2017  Thông tư 32/2017/TT-BCT
     
113/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất09/10/2017NĐ113/2017/NĐ-CP
     
     
170/2016/TT-BTC 

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

26/10/2016Thông tư 170/2016/TT-BCT
     
     
115/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hóa chất, Phân bón và Vật liệu nổ công nghiệp 08/7/2016Nghị định 115/2016/NĐ-CP
     
     
 2279/QĐ-BCT

 

Về việc ban hành quy trình cấp Giấy phép xuất khẩu, vật liệu nổ công nghiệp dưới hình thức trực tuyến theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia

07/06/2016

Quyết định 2279/QĐ-BCT

     
     
 04/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về
thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất
kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa
qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
06/6/2016 Thông tư 04/2016/TT-BCT
     
     
55/2014/TT-BCT  Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định sô 38⁄2014⁄NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát và Công ước cấm phát triên, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (hóa chất bảng 1,2,3) 19/12/2014 

Thông tư 55/2014/TT-BCT

Phụ lục TT55/2014/TT-BCT

     
     
76/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ29/7/2014Nghị định 76/2014/NĐ-CP
     
     
 36/2014/TT-BCT Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất22/10/2014Thông tư 36/2014/TT-BCT
     
     
 38/2014/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT THUỘC DIỆN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG ƯỚC CẤM PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG VÀ PHÁ HỦY VŨ KHÍ HÓA HỌC06/05/2014Nghị định 38/2014/NĐ-CP
     
     
 163/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp12/11/2013Nghị định 163/2013/NĐ-CP
     
     
 20/2013/TT-BCT  Quy định về Kế hoạ h và Biện pháp
phòng ngừa, ứng phó sự ố hóa hất trong lĩnh vực công nghiệp  
05/8/2013Thông tư 20/2013/TT-BCT
     
     
 44/2012/TT-BCT Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa28/12/2012Thông tư 44/2012/TT-BCT
     
     
04/2012/TT-BCT  Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất13/02/2012Thông tư 04/2012/TT-BCT
     
     
     
 06/2007/QH12 Luật hoá chất21/11/2011Luật Hóa chất
     
     
 40/2011/TT-BCT Thông tư quy định về khai báo hoá chất 14/11/2011  Thông tư 40/2011/TT-BCT
     
     
 26/2011/NĐ-CP Nghịđịnh của Chính phủ số 26⁄2011⁄NĐ-CP ngày 08⁄04⁄2011sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07⁄10⁄2008 của Chính phủ  08/04/2011Nghị định 26/2011/NĐ-CP
     
     
28/2010/TT-BCT  Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ28/06/2010Thông tư 28/2010/TT-BCT
     
     
 39/2009/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP23/04/2009Nghị định 39-2009-NĐ-CP
     
     
 108/2008/NĐ-CP Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất07/10/2008Nghị định 108/2008/NĐ-CP
     

 

Tham khảo: dịch vụ khai báo hóa chất tại đây


  

dichvucongonline.com.vn

 

 

 

 

 
Tin liên quan

3

Online

58

Trong ngày

9096

Trong tháng

70513

Truy cập