Tư vấn thủ tục xin công bố thực phẩm

Ngày 04/05/2020 13:13:04

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm cần được tư vấn thủ tục xin công bố thực phẩm và thực hiện công bố thực phẩm để đảm bảo về chất lượng thực phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

 

công bố thực phẩm

 

Lý do phải công bố thực phẩm

 

Các cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam cần được tư vấn thủ tục xin công bố thực phẩm và thực hiện công bố thực phẩm vì:

Công bố thực phẩm chính là khẳng định thực phẩm đã đủ điều kiện để đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng và có thể được lưu hành trên thị trường. Cũng chính vì thế mà uy tín của tổ chức sẽ được nâng cao hơn, được khách hàng và đối tác tin tưởng nhiều hơn, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Từ đó, cơ hội kinh doanh sẽ được mở rộng hơn, đặc biệt là kinh doanh Quốc tế.

 

Những điều cần biết về công bố thực phẩm

 

Công bố thực phẩm là gì?

 

Công bố thực phẩm việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm công bố sản phẩm thực phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng, được phép lưu hành trên thị trường.

 

Đối tượng cần thực hiện công bố thực phẩm

 

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hoạt động công bố thực phẩm là dành cho các đối tượng sau:

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

 

Những sản phẩm phải đăng ký bản công bố thực phẩm

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

- Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

- Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

 

Hồ sơ, thủ tục đăng ký bản công bố thực phẩm

 

thủ tục đăng ký bản công bố thực phẩm

 

Cũng theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký bản công bố thực phẩm gồm có:

Đối với thực phẩm nhập khẩu, hồ sơ gồm:

 

- Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

 

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);

 

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

 

- Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

 

- Đối với thực phẩm sản xuất trong nước, hồ sơ gồm:

 

- Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

 

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

 

- Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

 

Trình tự đăng ký bản công bố thực phẩm

 

Để được công bố thực phẩm, quy trình thực hiện là rất quan trọng. Đó là lý do mà hiện nay nhiều doanh nghiệp đã tìm đến các dịch vụ tư vấn thủ tục xin công bố thực phẩm uy tín để được hỗ trợ.

Theo quy định thì trình tự đăng ký bản công bố thực phẩm sẽ được thực hiện như sau:

 

1. Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ cổng trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

 

2. Thẩm định hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ (được quy định tại Điều 8 Nghị Định 15/2018/NĐ-CP) sẽ thực hiện thẩm định hồ sơ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Sau khi xem xét hồ sơ, cơ quan tiếp nhận sẽ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố thực phẩm nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định và hồ sơ đạt yêu cầu. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận sẽ yêu cầu cá nhân, tổ chức sửa đổi, bổ sung lần 01. Trường hợp này, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản kèm theo nêu rõ lý do không đồng ý công bố thực phẩm.

 

Lưu ý:

- Nếu có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì cá nhân, tổ chức phải thực hiện công bố lại thực phẩm.

- Cá nhân, tổ chức phải có trách nhiệm nộp phí thẩm định hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Dịch vụ tư vấn thủ tục xin công bố thực phẩm của E-chem

 

 Dịch vụ tư vấn thủ tục xin công bố thực phẩm của E-chem

 

Để giúp Quý khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức cũng như hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra trong trong quá trình thực hiện công bố thực phẩm, Công ty E-chem xin cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn thủ tục xin công bố thực phẩm chuyên nghiệp với các công việc sau:

 

- Tư vấn các thủ tục và quy chế lưu hành thực phẩm tại Việt Nam.

- Soạn thảo hồ sơ công bố thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại diện cho doanh nghiệp dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

- Nộp và theo dõi hồ sơ.

- Nhận kết quả công bố và bàn giao lại cho doanh nghiệp.

- Tư vấn cho khách hàng lập hồ sơ hậu kiểm.

- Xúc tiến nhanh quá trình thẩm định hồ sơ công bố.

- Cung cấp đĩa chứa dữ liệu công bố.

 

Lợi thế của E-chem:

- Có kinh nghiệm và uy tín nhiều năm trên thị trường.

- Có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, am hiểu chuyên sâu về thủ tục xin công bố thực phẩm đảm bảo thời gian thực hiện nhanh chóng và không xảy ra sai sót.

- Có thể xử lý được những hồ sơ khó.

- Có quy trình thực hiện rõ ràng, chuyên nghiệp.

- Thực hiện công việc với mức giá tốt nhất.

 

Xem thêm: Tư vấn đăng ký lưu hành phân bón

 

Liên hệ ngay với E-chem để được hỗ trợ thông tin chi tiết nhé!

Thông tin liên hệ :

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ hóa chất E-chem

VP: Số 10b Ngõ 164/7, phố Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.666.368.16

Email: Echem.jsc@gmail.com

Hotline: 078.336.5555 - Mr.Thắng

Website: dichvucongonline.com.vn

 
 
Tin liên quan

3

Online

62

Trong ngày

9101

Trong tháng

70517

Truy cập