Thay đổi mới trong khai báo hóa chất

Ngày 01/04/2020 01:13:48

 

     Thực hiện Nghị quyết 19/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 của Chính phủ, Bộ Công Thương đang xây dựng dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).

 

     Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, giảm thủ tục hành chính, trong Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương dự kiến điều chỉnh việc thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu qua hệ thống Hải quan một cửa quốc gia, theo đó các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất cung cấp các thông tin: chủng loại hóa chất, số lượng, hóa đơn hàng hóa vào một cửa quốc gia. Với hình thức này, toàn bộ quá trình được thực hiện trên môi trường mạng internet từ nộp hồ sơ cho đến gửi thông tin phản hồi để làm thủ tục thông quan, tiết kiệm chi phí in ấn hồ sơ, thời gian thụ lý hồ sơ của cả doanh nghiệp và đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

 

     Bên cạnh những quy định giảm thủ tục hành chính về khai báo hóa chất, Bộ Công Thương đã điều chỉnh lại danh mục hóa chất phải khai báo theo tiêu chí phân loại nguy hiểm, tăng ngưỡng các hóa chất phải khai báo (dưới 10 kg không phải khai báo) nhằm mục đích giảm nghĩa vụ phải khai báo hóa chất đối với doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất. Xem thêm: khai báo hóa chất như thế nào

 

hai-quan-mot-cua-quoc-gia

 

     Trên đây là những thay đổi về quy định khai báo hóa chất theo Dự thảo Nghị định của Bộ Công Thương dự kiến trình Chính phủ tháng 11 năm 2016.

 

     Trong lúc chờ đợi Nghị định mới được ban hành, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp, ưu tiên thực thực hiện khai báo hoá chất thông qua mạng internet cấp độ 4 từ năm 2015 và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về khai báo hoá chất tại Bộ (Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 24/3/2016).

 

* Download Thông tư số 06/2015/TT-BCT

 

(nguồn: http://www.moit.gov.vn)

 

dichvucongonline.com.vn

 

 
Tin liên quan

1

Online

61

Trong ngày

9100

Trong tháng

70516

Truy cập