Dịch vụ tư vấn đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất

Ngày 01/04/2020 00:48:55

Dịch vụ tư vấn, đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất của E-chem giúp cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hóa chất nắm được những thông tin cơ bản cũng như những kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc.

 

Dịch vụ tư vấn đào tạo an toàn hóa chất

 

Trước khi đến với những thông tin liên quan đến khóa đào tạo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những quy định liên quan đến đào tạo an toàn hóa chất hiện nay nhé!

Tổng quan về an toàn hóa chất

 

Các sản phẩm có liên quan đến hóa chất

Đặc điểm ngành công nghiệp hóa chất là phục vụ  các sản phẩm cho tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật. ngành công nghiệp này có thể khai thác triệt để những tài nguyên của đất nước từ khoáng sản, dầu khí tới sản phẩm, phụ phẩm và thậm chí cả phế thải của các ngành nông nghiệp, công nghiệp... Công nghiệp hoá chất đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế của một nước. Đó là một ngành kinh tế – kỹ thuật chủ lực của đất nước.

 

Các chuyên ngành chính của công nghiệp hóa chất Việt Nam là:

- Phân bón

- Chất tẩy rửa

- Điện hóa

- Sơn, chất dẻo

- Hóa chất bảo vệ thực vật

- Hóa chất cơ bản; sản phẩm cao su, nhựa…

Các yếu tố nguy hiểm khi làm các công việc có liên quan đến hóa chất

 

1. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

2. Biện pháp phòng ngừa, khắc phục các sự cố rò rỉ hóa chất; tràn đổ hóa chất, ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra bên ngoài môi trường;

3. Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm việc với các hóa chất

 

1. Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; biện pháp phòng ngừa, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường;

2. Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất; quy định an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao;

3. Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí công việc (bao gồm cả thiết bị phòng cháy và chữa cháy).

Tại sao cần tham gia khóa đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất?

 

khóa đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất

 

Đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho những cá nhân, tổ chức thực hiện những công việc liên quan đến hóa chất

Với các đối tượng đang làm những công việc có liên quan đến hóa chất thì việc được đào tạo an toàn hóa chất là rất quan trọng vì:

- Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước về an toàn hóa chất.

- Tránh những rắc rối liên quan đến các cơ quan chức năng.

- Được cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết về các loại hóa chất, nhất là những loại hóa chất có nguy cơ độc hại cao để có thể chủ động nhận diện cũng như kịp thời ứng phó trong những tình huống rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Từ đó, hạn chế được những tai nạn nghề nghiệp phát sinh.

Những quy định về việc đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất

 

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về đối tượng, nội dung và thời gian đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

Đối tượng đào tạo

 

Đối tượng cần được tư vấn và đào tạo về an toàn hóa chất gồm 3 nhóm sau:

Nhóm 1

 

- Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; chuyên trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

- Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất (được quy định tại Điều 1).

Nhóm 2

 

- Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở .

- Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

Nhóm 3

 

- Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Nội dung đào tạo

 

Với mỗi nhóm đối tượng nêu trên thì nội dung đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất cũng có sự khác biệt để phù hợp với vị trí công tác cũng như tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất. Cụ thể:

 

1. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1

- Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

- Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

- Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

 

2. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2

- Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

- Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

- Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;

- Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

- Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

 

3. Nội dung đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất đối với Nhóm 3

- Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;

- Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;

- Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

- Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Thời gian đào tạo

 

- Đối với Nhóm 1: Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

- Đối với Nhóm 2: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

- Đối với Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 

Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất

 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

 

2. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

 

3. Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện trước.

 

4. Quy định đối với người huấn luyện an toàn hóa chất: Người huấn luyện an toàn hóa chất phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.

 

Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất

 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất hoặc các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả huấn luyện an toàn hóa chất.

 

2. Quy định về kiểm tra:

- Nội dung kiểm tra phải phù hợp với nội dung huấn luyện;

- Thời gian kiểm tra tối đa là 02 giờ;

- Bài kiểm tra đạt yêu cầu phải đạt điểm trung bình trở lên;

-Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc huấn luyện và kiểm tra kết quả huấn luyện an toàn hóa chất, tổ chức, cá nhân tổ chức huấn luyện, kiểm tra ban hành quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất.

 

3. Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

- Nội dung huấn luyện;

- Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức danh, vị trí làm việc, chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện;

- Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;

- Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân;

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này trong thời gian 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

 

Trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất

 

1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân, tối đa 01 lần 01 năm.

 

2. Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

Giới thiệu dịch vụ tư vấn, đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất của E-chem

 

dịch vụ tư vấn, đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất của E-chem

 

E-chem hiện là đơn vị chuyên tư vấn, đào tạo và huấn luyện an toàn hóa chất chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay. Công ty đã thực hiện tư vấn an toàn hóa chất cho các doanh nghiệp lớn, nổi tiếng trên thị trường như: Samsung, Toyota, Top Solvent,...

E-chem xin gửi đến quý Doanh nghiệp một thông tin về các sản phẩm dịch vụ tư vấn và huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

 

Về nội dung

 

1. Tư vấn về HÓA CHẤT

- Tư vấn lập Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp, Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp,...

- Tư vấn hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, công bố Hợp quy phân bón.

- Tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm: PCCC, Sở KH-CN, Tổng cục Môi trường.

- Tư vấn hồ sơ kiểm định bao bì (hóa chất, xăng dầu, LPG,…).

 

2. Tư vấn về MÔI TRƯỜNG

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đề án BVMT, Kế hoạch BVMT.

- Tư vấn đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại.

- Thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ,….

 

3. Đào tạo, huấn luyện về AN TOÀN

- Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

- Huấn luyện kỹ thuật về An toàn hóa chất; an toàn trong kinh doanh LPG.

- Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

- Huấn luyện kiến thức về phân bón trong ngành sản xuất, kinh doanh phân bón…

 

Về giảng viên

 

Ngoài có nội dung đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất theo đúng quy định tại Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP thì các Giảng Viên của chương trình  tư vấn và đào tạo an toàn hóa chất của E-chem đều là các giảng viên của Cục an toàn lao động, các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, có tâm huyết và có chứng chỉ giảng viên do Cục An toàn lao động cấp theo thông tư 27/TT-BLĐTBXH.

Về thời gian, địa điểm

 

Chương trình có thể được tổ chức tại các doanh nghiệp hoặc tại trung tâm của chúng tôi, thời gian của mỗi khóa huấn luyện có thể kéo dài 3-5 ngày.

Lợi ích khi tham gia khóa đào tạo về an toàn hóa chất của E-chem

 

Sau khi kết thúc khóa đào tạo về an toàn hóa chất, người tham gia sẽ được:

- Cấp chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện theo quy định.

- Hiểu rõ những quy định về hóa chất.

- Cung cấp đầy đủ những kiến thức cần thiết để có thể nhận diện và phân biệt các loại hóa chất.

- Trau dồi kinh nghiệm qua những bài học thực tế để có thể linh hoạt và kịp thời có phương án xử lý trong những tình huống khẩn cấp.

-Đào tạo những kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công việc và bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh trước những sự cố bất ngờ liên quan đến hóa chất.

 

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thủ tục hóa chất chuyên nghiệp

 

Để biết thêm thông tin hoặc nhận tài liệu giới thiệu chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo E-chem qua số điện thoại 078 336 5555 hoặc email Echem.jsc@gmail.com

 

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể!

 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ hóa chất E-chem

VP: Số 10b Ngõ 164/7, phố Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.666.368.16

Email: Echem.jsc@gmail.com

Hot Line: 078.336.5555 - Mr.Thắng

Website: dichvucongonline.com.vn

 
 
 
Tin liên quan

1

Online

61

Trong ngày

9100

Trong tháng

70516

Truy cập