Danh sách các DN đã được cấp GPSX phân bón vô cơ

Ngày 01/04/2020 01:13:32

 

     Thực hiện quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Cục Hóa Chất (Bộ Công Thương) tổng hợp và công bố danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy và danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ được cập nhật đến ngày 13/2/2017.

 

* Download danh sách các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép sản xuất PB vô cơ (cập nhật 13/2/2017)

 

Tin liên quan

1

Online

53

Trong ngày

9091

Trong tháng

70508

Truy cập