Bỏ hàng loạt lệ phí khi kinh doanh hóa chất

Ngày 01/04/2020 01:18:58

 

 

     Theo biểu mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất ban hành kèm theo Thông tư 170/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2017) thì 12 khoản phí và lệ phí vốn được quy định tại Thông tư 85/2015/TT-BTC (đang áp dụng) sẽ được bãi bỏ.

 

     Cụ thể, trong 11 loại lệ phí doanh nghiệp đang đóng sẽ chỉ còn lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp (cấp mới 200.000 đồng/giấy phép, gia hạn 100.000 đồng/giấy phép). 10 loại lệ phí còn lại (với mức thu 100.000-200.000 đồng/giấy) đều được bãi bỏ

 

     Trong khi đó, 7 loại phí như hiện hành sẽ được giảm xuống còn 5. Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (được sản xuất từ hóa chất); giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (được sản xuất từ hóa chất) đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác và phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ (mức thu 1.200.000 đồng/giấy) sẽ được bãi bỏ.

 

Để hiểu rõ hơn hãy tham khảo dịch vụ khai báo hóa chất: http://dichvucongonline.com.vn/dich-vu-tu-van-thu-tuc-hoa-chat

 

 

le-phi-hoa-chat

 

     Việc thu phí do Bộ Công Thương thực hiện và nộp vào ngân sách nhà nước.

 

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

 

*Dowload Thông tư 170/2016/TT-BTC

 

dichvucongonline.com.vn

     

 
Tin liên quan

5

Online

56

Trong ngày

9094

Trong tháng

70511

Truy cập